2009

scan0021Тематика: Физическо възпитание
Автори: Сергей Радоев
ISBN: 978-954-680-606-2
ISSN:
Цена: 10.70лв.
Страници: 122
Описание:
Предмет на изследването е методиката на обучението чрез картограмиране - схематично изобразяване с текстово обяснение на учебния материал. Всички упражнения са обработени в картограми, които целят да подпомогнат усвояването на гимнастическите упражнения в училище...

 

За авторите:

scan0022Тематика: Изкуство
Автори: Снежина Андонова, Тодорка Фичева, Пенка Милиева
ISBN: 978-954-680-600-0
ISSN:
Цена: 17.00лв.
Страници: 199
Описание:
Разгледаните теми са свързани с придобиването на методични умения и навици за практическото приложение на основните принципи и методи на конструиране, моделиране и технология за изработване при комплексното проектиране на шевни изделия. ...

 

За авторите:

scan0014 1Тематика: Икономика
Автори: Мария Кичева-Кирова
ISBN: 978-954-680-603-1
ISSN:
Цена: 9.00лв.
Страници: 105
Описание:
В настоящото учебно помагало са разгледани въпросите, свързани с общата характеристика на отрасъла и неговите подсистеми; предмета на учебната дисциплина; развитието на разглеждания проблем у нас, в чужбина и при условията на глобализация; връзката на физическото възпитание и спорта с някои основни пазарни категории; материална база и инвестиционна политика; труда и финансирането; конкуренцията; ценообразуването и др...

 

За авторите:

scan0015Тематика: Математика и информатика
Автори: Олег Панагиев
ISBN: 978-954-680-616-1
ISSN:
Цена: 9.00лв.
Страници: 121
Описание:
Представени са теми за лабораторни упражнения, свързани с приемането,обработката и пренасянето на информационни сигнали в съвременните спътникови, наземни и кабелни комуникации...

 

За авторите:

scan0012 1Тематика: Български език и литература
Автори: Албена Вачева, Антония Велкова, Роман Хаджикосев, Стилиян Стоянов, Цветан Ракьовски
ISBN: 978-954-680-577-5
ISSN:
Цена: 13.00лв.
Страници: 318
Описание:
Книгата не се държи като история, а като сборник, който попълва липсващите места от конспекта по по история на класическата българска литература...

 

За авторите: