2009

scan0009Тематика: Педагогика
Автори: Антоанета Михайлова
ISBN: 978-954-680-642-0
ISSN:
Цена: 10.60лв.
Страници: 175
Описание:
Основна цел на настоящия труд е сравнителното диахронно разглеждане на формирането и развитието на залоговите отношения и конкретно на морфологично изразения парадигматизиран страдателен залог/пасив в български и немски език...

 

За авторите: