scan0010 1Тематика: Право
Автори: Райна Николова
ISBN: 978-954-680-591-1
ISSN:
Цена: 7.90лв.
Страници: 278
Описание:
Изследването има за задача да разкрие юридическата природа на административоправното положение на БНР и БНТ, отразена в Закона за радио и телевизия. В този смисъл предмет на настоящото проучване е теоретичното осмисляне на въведените в нормативната уредба категории радио- и телевизионни оператори - търговски и обществени, както и на видовете обществени оператори - субекти на частното право и на публичното право...

 

За авторите: