scan0006 3Тематика: Педагогика
Автори: Йордан Колев, Надежда Кръстева
ISBN: 978-954-680-587-4
ISSN:
Цена: 9.90лв.
Страници: 186
Описание:
В историята на образованието и педагогическите теории се приема, че социализацията на човешкия индивид обективно е съвместна дейност на детето и възрастния (родител, учител, възпитател), при която се осъществява взаймна обмяна на енергия с цел усвояване на култура...

 

За авторите: