Университетско издателство "Неофит Рилски"

Последно добавени:
Заглавие:Функции на комплексна променлива
Автори:Васил Грозданов
ISBN:978-954-00-0224-8
Цена:15,70лв.
Заглавие:МЕДИИ, КУЛТУРА И БИЗНЕС
Автори:
ISBN:978-954-00-0221-7
Цена:9,70лв.
Заглавие:EQUIVALENCE ISSUES IN TRANSLATING BULGARIAN LEGAL DOCUMENTS INTO ENGLISH (title deeds, powers of attorney and declarations)
Автори:Ivanka Sakareva
ISBN:978-954-00-0219-4
Цена:10,60лв.
Заглавие:Кратък българо-английски и английско-български речник на правни термини (нотариални актове, пълномощни и декларации)
Автори:Иванка Сакарева
ISBN:978-954-00-0220-0
Цена:4,20лв.