Университетско издателство "Неофит Рилски"

Последно добавени:
Заглавие:Хореографска композиция в балетни творби
Автори:Анелия Янева
ISBN:978-954-00-0137-1
Цена:лв.
Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по диференциални уравнения
Автори:Васил Грозданов, Красимир Йорджев
ISBN:978-954-00-0142-5
Цена:15,90лв.
Заглавие:МУЗИКА И ТАНЦ (ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ)
Автори:
ISBN:978-954-00-0149-4
Цена:8,00лв.
Заглавие:Земеделското образование в България (1878 – 1944)
Автори:Светлана Николаева
ISBN:978-954-00-0139-5
Цена:13,60лв.