scan0009 1Български език и литература
Автори: Емил Кръстев
ISBN: 978-954-680-589-8
ISSN:
Цена: 14.50лв.
Страници: 288
Описание:
Смяната на гледните точки в литературознанието, респективно на подходите за анализ на литературното произведение, както и невъзможността на един от тях да бъде възприет като универсиален, рефлектира силно и в преподаването на литературата. Без ни най-малко да изчерпва тази проблематика, настоящият сборник насочва вниманието именно към методологическите въпроси на анализа на литературното произведение, към акта на възприемането и участието на различните компоненти на психиката в този процес...

 

За авторите: