2020

Korica Manov.1Заглавие:  Класически политически доктрини: автори и идеи

Тематика: Тематика: Политология 
Автори: Борис Манов
ISBN: 978-954-00-0258-3

Година на издаване: 2020 г

Цена: 22,30лв.
Страници: 562
Описание: Настоящата антология има преди всичко образователна цел – да послужи като достатъчен и достъпен информационен източник за студентите, изучаващи политически и правни науки, философия, социология, международни отношения, и т.н.. Тази цел определя както подбора на текстовете, така и тяхното представяне в сборника.

Съставянето на антологията се основава на чл. 23 и чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за авторското право и сродните му права, които позволяват да се използват части от публикувани произведения за научни и образователни цели, след необходимото посочване на автор, преводач и издател, като се гарантират  техните авторски права.

 

Заглавие: Песенен репеPoterovртоар за часовете по музика в училище

Тематика: Музика
Автори: Румен Потеров, Николина Кротева

ISMN: 979-0-707682-20-3

Година на издаване: 2020 г
Цена: 8,80лв.
Страници: 90
Описание: Учебното пособие е предназначено за студентите от специалност „Педагогика на музикалното изкуство“ в ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград.

Сборникът е оформен в два раздела. Песните в първата част са с клавирен съпровод, подготвен от Николина Кротева. Във втората част, същият песенен материал е предложен със съпровод на акордеон, като аранжиментите на песните са направени от Румен Потеров.

Предложените песни са съобразени с новите ДОС и са включени в Конспекта за Държавен изпит на музикалните специалности. Широкото практическо приложение и универсалност на сборника дава основание на авторите да препоръчат неговото използване при подготовката на студентите и по други профилиращи предмети като: „Пиано“, „Задължително пиано“, „Акордеон“, „Акордеонен съпровод“ и „Свирене на партитури“. Учебното пособие е подходящо за студенти, обучаващи се в педагогически специалности в ЮЗУ и други висши училища.

ДИАНАсборник криви

Заглавие: Документи и материали по съвременна история (1946-1992)

Тематика: история

Автори: Диана Иванова, Йосиф Кочев

ISBN: 978-954-00-0243-9

Година на издаване: 2020 г.
Цена: 11,70лв.
Страници: 206
Описание: Учебното помагало е продължение на издадените през 2011 г. документи и материали по съвременна история за периода от 1918 до 1945 г. То има за цел да подпомогне работата на студентите по време на семинарните упражнение при изучаването на сложните и динамично развиващи се процеси в Европа и света след края на Втората световна война.  

Заглавие: Рисков мениджмънт с финансови инструменти в европейски контекст
Тематика: Икономика
Автори: Мария Паскалева
ISBN: 978-954-00-0235-4
ISSN:
Цена: 18,00лв.
Страници: 188
Описание:
Настоящият монографичен труд "Рисков мениджмънт с финансови инструменти в европейски контекст" разглежда основните характеристики на финансовия риск, стратегиите за неговото управление и видовете финансови инструменти в европейски контекст. Монографичният труд е за студентите в бакалавърска и магистърска степен на обучение в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, които изучават специализирани финансови и счетоводни дисциплини, включени в учебните планове на отделните специалности. Монографичният труд може да се ползва от всеки, който изучава икономика и проявява интерес към проблематиката й...

Рисков мениджмънт с финансови инструменти в европейски контекст