гроздановТематика: Математика и информатика
Автори: Васил Грозданов
ISBN: 978-954-00-0224-8
ISSN:
Цена: 15,70лв.
Страници: 290
Описание:
Настоящият учебник "Функции на комплексна променлива" е написан в съответствие с учебната програма на курса по Инженерна математика - трета част, който авторът чете последните години на студентите от Технически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".

При написване на учебника, авторът се е стремял теорията да се поднесе в една много достъпна форма. Решени са достатъчен брой задачи, които да илюстрират приложението на сложния теоретичен материал и това да доведе до успешното разбиране на разгледаните проблеми...