гергиновТематика: Български език с филологии
Автори: Дмитро Гергинов
ISBN: 978-954-00-0222-4
ISSN:
Цена: 10,00лв.
Страници: 155
Описание:
В днешно време сме свидетели на все по-широкото използване на различни по вид и предназначение документи на различни нива на обществения живот - от местоработата до международните договори и споразумения. Дори ни се струва, че никъде не можем да се придвижим, без да сме "заредени" с необходимите документи. С раждането си човек получава първия си документ - Свидетельство о рождении / Удостоверение за раждане - който за дълги години е единственият документ, доказващ самоличността му, без човек съзнателно да го е получил. Тук дори не споменаваме поредицата документи, които предхождат получаването на свидетелството за раждане на дете. Без да навлизаме в подробности, не може да се мине без документация при постъпване в детска градина, в училище, в университет, при кандидатстване за работа, встъпване в брак, посещение при лекар, та до издаването на т.н. смъртен акт, за който назованият в него човек отново не знае нищо.

И това са съвсем ежедневните, задължителни документи за всеки гражданин, може би и най-важните в живота му...