2013

vachevaTематика: Български език и литература
Автори: Съставител: Албена Вачева
ISBN: 978-954-680-893-6
ISSN:
Цена: 11,00лв.
Страници: 400
Описание:

За авторите:

panajotovaТематика:
Автори: Магдалена Костова-Панайотова
ISBN: 978-954-680-882-0
ISSN:
Цена: 8,20лв.
Страници:
Описание:
Какво означава да си българин, сърбин, румънец, днес, когато легитимността на националното е проблематична "поради появата на конкурентни контра-памети", които ерозират монолитния образ на националното, се питат съвременните литературоведи, социолози, културолози и отговорите са различни и неочевидни (вж. Дончева 2010:13). През митове и стереотипи, през памет и забрава, през биенето в гърдите и традиционното оплюване на съседа враг в текстовете в книгата е проявено желанието образите на Другостта да бъдат видени като част от болката да си балканец, гражданин на Европа и наследник на Крали Марко, а Балканите да не ги осмисляме като поредното "буре с барут", а като "музикална кутия", заключена в сърцето на стария континент, както казва Милорад Павич, люлка на човешката история, която има не само травматично минало, но е и мост между Изтока и Запада.
Тук, на Балканите, не е толкова важно "чия е тази песен", а дали наистина се запява. Убеждавайки себе си, че историята ни принадлежи, ние творим митовете и разказите си и в тях близките непознати - съседите, често са тези, за сметка на които утвърждаваме собствената си митология. Но в началото на XXI век е очевидно, че социалните и културните потребности на новия век се нуждаят от различно знание за близкото минало. И това знание изисква поглед, в който стереотипните представи и клишетата, в които доминира разделението, а не обединяващото помежду ни, да не са водещи. Иначе рискуваме бъдещето ни да преповтаря до болка познати грешки от миналото...

 

За авторите:

scan0006Тематика: Математика и информатика
Автори: Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова
ISBN: 978-954-680-879-0
ISSN:
Цена: 12,00лв.
Страници: 407
Описание:

За авторите:

scan0005Тематика: Математика и информатика
Автори: Васил Грозданов, Красимир Йорджев, Цанка Митова
ISBN: 978-954-680-880-6
ISSN:
Цена: 12,90лв.
Страници: 438
Описание:

За авторите:

d. pejchevaTематика: Социология
Автори: Добринка Пейчева
ISBN: 978-954-680-868-4
ISSN:
Цена: 13,10лв.
Страници: 432
Описание:
Повече от 50 години, социолози от различни школи на планетата ни, насочват изследователските си усилия в периметъра на масмедийното въздействие. Ефективността от функционирането на медиите се оказва не само една от най-комплицираните теми, но и територията с най-богато разнообразие от използвани изследователски методи - индивидуална пряка анкета, интервю, полеви експерименти, панелни изследвания и пр., включително иницииране и апробиране на нови методи - фокус интервюто, например, въведено от П. Лазарсфелд и Р. Мъртън, известно по късно като метод "фокус група".

Най-големите приноси на редица класици на социологията са свързани с изследванията на масово комуникационното въздействие - Г. Тард, П. Лазарсфелд, Р. Мъртън, У. Липман и пр. Получилите световна известност автори в съвремието ни - Ю. Хабермас, М. Кастелс, П. Бъргър и Т. Лукман, Ск. Лаш и пр. също са свързани с тази проблематика.

Масмедийното въздействие е обект на перманентно внимание не само от учени, но и от политици и общественици. Политиците, защото за загрижени за своя имидж и се стремят да индоктринират хората към своите идеи и програми, а обществениците, защото проявяват загриженост към влиянието на медиите върху поведението на подрастващите и морала на обществата. Медийното въздействие е обект на загриженост и от медийните компании и магнати, които следят за възвръщаемостта на своите капитали.

Медийното присъствие и ефективност са в полезрението и на обикновените хора, които бидейки обект на въздействие, са загрижени за картината на действителността, която им се представя от медиите, както и за удовлетворяване на разностранните им потребности.

Включена e и лансираната като хипотеза - теория за поддържането на страх и медиализационната теория като метатеория на предходните.

Книгата би била полезна за социолози, психолози, журналисти, специалисти по връзки с обществеността, политолози, културолози, за студенти от съответните специалности и други, които проявяват интерес към въздействието на традиционните и нови медии...

За авторите:scan0013