scan0007 1Тематика: Социология
Автори: Петя Пачкова
ISBN: 978-954-680-590-4
ISSN:
Цена: 11.60лв.
Страници: 402
Описание:
Политическата социология като наука, не като идеология, би трябвало да преценява действителните приноси на различните социални прослойки за общото развитие на обществото. Политикосоциологическият анализ изисква комплексен подход към политическото поведение на хората...

 

За авторите: