2010

scan0041Тематика:
Автори: Стефчо Христов, Ана Марковска, Данаил Сиджимков
ISBN: 978-954-680-682-6
ISSN:
Цена: 8,50лв.
Страници: 97
Описание:
Настоящото учебно пособие е предназначено за студентите от специалностите "Електроника" и "Комуникационна техника и технологии" в ЮЗУ "Неофит Рилски".

Глава първа запознава с една сравнително лесна за усвояване система за автоматизирано проектиране на печатни платки Sprint-Layout.

Глава втора е кратко въведение в системата MATLAB, която сравнително се прилага при решаване на математически, инженерни и научни проблеми...

 

За авторите:

scan0040Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриян Борисов, Илия Гюдженов
ISBN: 978-954-680-688-8
ISSN:
Цена: 13,80лв.
Страници: 318
Описание:
Второто издание на учебника е преработен и допълнен вариант на първото му издание. В него са дадени както някои нови понятия и резултати, така и нови доказателства на теореми, формулирани в първото издание. Като приложение е добавена глава 3, с което се разширява кръга на възможните му читатели. Включени са задачи и за самостоятелна подготовка, които допринасят за едно по-добро възприятие. Обектите са снабдени със самостоятелна номерация, което улеснява тяхното цитиране...

 

За авторите:

scan0039Тематика: Изкуство
Автори: Снежина Андонова
ISBN: 978-954-680-651-2
ISSN:
Цена: 8,20лв.
Страници: 155
Описание:
Учебното пособие е добра методична основа за работа със студенти във висшите училища от образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър", чието обучение е свързано с модата, дизайна и производството на текстил и облекло и най-вече по дисциплините "Рекламен дизайн на текстила и облеклото" и "Рекламен дизайн на текстила и облеклото".

В пособието се предлагат множество рекламни материали на елитни български и световно известни фирми в областта на текстила и облеклото, които онагледяват много добре теоретичната част..

 

За авторите:
[tidy error]

scan0038Тематика: Физическо възпитание
Автори: Евгени Кавдански
ISBN: 978-954-680-690-1
ISSN:
Цена: 9,00лв.
Страници: 135
Описание:
В училищните условия на работа пробладава и продължава да нараства натоварването на ученицете в областта на сензорното и умственото развитие. Това води от една страна до повишени емоционални трудности за овладяване на учебния материал и от друга - до подчертано несъответствие между умстветвеното натоварване, което ученикът получава и в училище, и в ежедневието в резултат на обилния поток от информация и незадоволените му естествено-биологични потребности от двигателна активност...

 

За авторите:

scan0037 1Тематика: Естествени науки
Автори: Лазар Копринаров
ISBN: 978-954-680-659-8
ISSN:
Цена: 13,80лв.
Страници: 366
Описание:
Испанският философ Хосе Ортега-и-Гасет, чието творчество се разгръща в първата половина на ХХ век, не е философ на миналото, идеите му - една значителна част от тях - не са станали анахронизъм. Особено онези, които касаят онтологията на социалното в съвременния свят.

"Социалната философия на Хосе Ортега-и-Гасет" представлява текст, създаван с намерението да изпълни двойна задача. От една страна - да представи ортегианската теория на социалното, която е с фундаментално присъствие във философията на испанския философ, обединяваща и обясняваща много от разработваните от него теми и от начина им на осмисляне. От друга страна - да подтикне рецепцията на ортегианската философия, която у нас все още е едностранчива - предимно естетическа - и в този смисъл непълноценна.

Основният въпрос в ортегианската теория на социалното е как и защо човекът произвежда социалната реалност и, обратно, кои са начините, чрез които тя в една посока улеснява живота на хората, преодолява хаоса в техните взаимоотношения, осигурява възможност човекът да има история, а в друга заплашва онова в човека, което е индивидуалният живец в него. Човекът и социалното са две конфликтни, но неразделими реалности - такава е общата постановка в ортегианската теория на социалното. Ортега-и-Гасет обаче не остава на това абстрактно ниво. Както отбелязва в "Човекът и хората", "за да видим шуплите на камъните, с които е изградена една катедрала, трябва да престанем да виждаме катедралата". Затова в много от произведенията си той подлага на деконструкция една или друга човешка дейност, за да открие как се реализира това конфликтно дуално единство между личното и социалното - в езика, в техниката, в изкуството и т.н...

 

[1] Хосе Ортега-и-Гасет, Човекът и хората, изд. "Наука и изкуство", С., 1999, с. 56.

 

За авторите: