scan0045Тематика: Право
Автори: Киряк Цонев
ISBN: 978-954-680-626-0
ISSN:
Цена: 17,50лв.
Страници: 460
Описание:
Преди няколко години издателството на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград публикува изследването "Външна политика на арабските държави" от същия автор, което бе предназначено да бъде учебно пособие към темата "Външна политика на държавите от Далечния изток и арабските държави", преподавана от него в катедрата "Международни отношения" към Правно-историческия факултет на посочения университет.

Обаче това пособие обхваща само част от преподавания материал. Външната политика на азиатските държави, с изключение на някои аспекти, засягащи азиатските арабски държави, исляма и ислямисткия тероризъм, както и иранската революция и, отчасти афганистанския проблем, остана извън обсега на тази разработка. По тази причина сметнахме за необходимо да подготвим настоящото изследване, което да се запълни тази празнина и то да послужи както като учебен материал, така и като четиво за българите, интересуващи се от външнополитическите проблеми, с които се сблъскват държавите от азиатския континент и със специфичните черти на политиката на отделните азиатски държави. Разбира се, тежестта на тази политика не е еднаква в световен мащаб за различните държави. Не може да се сравнява Китай или Индия с Непал или Източен Тимор, например. Обаче като цяло трябва да се има предвид, че ролята на азиатските държави расте непрекъснато, не може да не се отбележи, че в перспектива този роля непрекъснато ще расте, като една или друга държава, както и в миналото, ще взема превес над останалите. Това ще засяга не само великите сили. Кой би могъл да предположи преди половин век, че миниатюрният Сингапур, например, може да бъде смятан вече за икономически гигант, чийто глас звучи със завидна сила на международната арена?...

 

За авторите: