scan0019Тематика: Физическо възпитание
Автори: Атанас Георгиев
ISBN: 978-954-680-741-0
ISSN:
Цена: 8,60лв.
Страници: 179
Описание:
В условията на XXI век живеем и сме свидетели на бурното навлизане в живота на електронни системи, увеличаване на стреса, на напрегнатия начин на живот, на обездвижване на човека. Като резултат от всичко това значително са увеличени и сърдечно-съдовите заболявания. Хората все по-често започват да разбират и търсят контакти с естествената природна среда, далеч от замърсявания, шум и напрежение...

 

За авторите: