scan0018Тематика: Български език и литература
Автори: Елена Азманова-Рударска
ISBN: 978-954-680-709-0
ISSN:
Цена: 8,80лв.
Страници: 205
Описание:
В многостранните разработки на българските литературоведи мемоаристичната литература се люшка между горещото приемане и отричането й като самостоятелен жанр.

Диференцирането на мемоарите от българската литературна критика като вид, жанр, специфика често пъти е въз основа на анализационни наблюдения върху едно произведение...

 

За авторите: