scan0029Тематика: Педагогика
Автори: Йордан Колев
ISBN: 978-954-680-694-9
ISSN:
Цена: 9,70лв.
Страници: 371
Описание:
Този учебен труд под заглавието "Класици за социалната педагогика", е съобразен както със съдържанието на програмата за учебната дисциплина "История на социалната педагогика" (ІІІ курс, V семестър) на специалността "Социална педагогика" от педагогическите факултети, така и с вече усвоените знания (още в І курс) по история на педагогиката (І семестър) и история на българското образование (ІІ семестър). Съответно неговото съдържание е съчетано И с изучаването на по-рано издадената в екип с Н. Кръстева учебна книга "История на социалната педагогика" (2008) - двете помагала са общ комплект за обучението на студентите, защото са идейно цяло и взаимно се допълват. Тъй като в социално-педагогическия процес винаги определящи са субективните, личните решения и на "непорасналите още хора" (децата), и на възрастния човек (родител, възпитател/учител, директор/управител), нашите намерения тук са да разкрием историческия процес в по-човешки и по-субективен план, като търсим същността на социалната педагогика предимно в личностите и професионализма на класиците...

 

За авторите: