scan0016Тематика: Право
Автори: Николай Марин
ISBN: 978-954-680-745-8
ISSN:
Цена: 13,00лв.
Страници: 384
Описание:
Съдържанието но юрисдикцията на Съда на Европейския съюз е в пряка връзка и зависимост с процеса на европейска интеграция...

 

За авторите: