drenovskiТематика: География
Автори: Иван Дреновски, Емилия Патарчанова
ISBN: 978-954-680-916-2
ISSN:
Цена: 6.20лв.
Страници: 157
Описание:
специалност "География" и "География и история" в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Целта му е да даде първоначални основни знания за историята на развитието на географията от древността до наши дни, за нейното място в системата на науките, за сложната и вътрешна диференциация на множество дъщерни географски научни направления, за последователността и логиката на изграждане на научните знания, за най-важните концепции в теорията на географията, за методите на географските изследвания.

Издаването на учебника е опит да се запълни една над половинвековна празнина и липса на учебно пособие за университетските курсове по историята и теорията на географията в нашата страна, дело на български автори. Това го прави подходящ за ползване и от студентите в едноименни или сходни специалности във всички други университети в България.

Основната част от учебника е написана от доц.д-р Иван Дреновски, с изключение на точките за производните концепции в географията, произтичащи от основни постулати на икономическата теория и за концепциите в политическата география, които са дело на гл.ас. д-р Емилия Патарчанова, с редакторската намеса на първия автор...