Г. Калпачка криви1

Заглавие: Съвременни образователни технологии в обучението по физика
Тематика: физика, педагогика

Тематика: физика, педагогика
Автори: Гергана Калпачка
ISBN: 978-954-00-0261-3

Година на издаване: 2021 г
Цена: 15,10 лв.
Страници: 128
Описание:
В монографичния труд е представено теоретичното изследване и конкретизираните основни методически направления и тенденции за използване на съвременни образователни технологии в обучението по физика в средното училище. Подробно са представени примери за съвременни образователни технологии и възможности за тяхното приложение в учебния процес по физика, които на настоящия етап на развитие на образователната система са иновативни и насочени към повишаване на ефективността на обучението по физика в средното училище.

Отразена и очертана е гледната точка на автора за функциите и дейността на учителите в обучението по физика с използване на съвременни образователни технологии.