Корица Маринела Младенова

Заглавие: Банатският български книжовен език в контекста на славянската микролингвистика. (История, динамика на формата и езикови политики)

Тематика: Филология, езикознание
Автори: Маринела Младенова
ISBN: 978-954-00-0262-0

Година на издаване: 2021 г
Цена: 17,80лв.
Страници: 308
Описание:

Книгата представя историята на книжовния език на българите католици,  живеещи в мултиетничната област Банат – от кодифицирането му през 1866 г.  – до наши дни.
Основната част на изследването е свързана с ревитализацията на книжовните традиции на тази общност след 1990 година.
Акцентът е върху динамиката на лексикалната му система, предизвикана от новите обществено-политически и икономически условия.
Представени са различни визии за модернизацията му, както и някои опити за (ре)кодификация на нормативната система.