Корица Маринела Младенова

Заглавие: Банатският български книжовен език в контекста на славянската микролингвистика. (История, динамика на формата и езикови политики)

Автор: Маринела Параскова Младенова

Тематика: Филология, Езикознание

ISBN: 978-954-00-0262-0

Година на издаване: 2021

Цена: 17.80 лв.

Страници: 308

Описание:
Книгата представя историята на книжовния език на българите католици, живеещи в мултиетничната област Банат – от кодифицирането му през 1866 г. – до наши дни.
Основната част на изследването е свързана с ревитализацията на книжовните традиции на тази общност след 1990 година.
Акцентът е върху динамиката на лексикалната му система, предизвикана от новите обществено-политически и икономически условия. Представени са различни визии за модернизацията му, както и някои опити за (ре)кодификация на нормативната система.