Korica Nurie A5 za B4

Заглавие: Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в България

Тематика: история, архивистика

Автори: Нурие Муратова

ISBN: 978-954-00-0259-0
Година на издаване: 2021 г.
Цена: 14,90лв.
Страници: 274
Описание:
Историографската и архивна ситуация определят кръга на изследванията на жените в рамките на идеологизираните и/или идеологизиращите практики от социализма, свързани с еманципацията на жените. Архивните политики, които са част от общите политики на времето (българските държавни архиви са създадени по модел на съветските архиви през 1951 г.), предопределят и документалните наличности за историята на жените.

Обект на изследването са архивите на жени и традиционните исторически архиви. Предметът е присъствието на историята на жените и женските светове в документалното наследство. Моделът е базиран на изследвания на историята на жените от тоталитарния период в България.