korica Angelovw

Заглавие: Социалната болест. Туберкулозата в България през първата половина на ХХ век

Тематика: История
Автори: Милена Ангелова
ISBN: 978-954-00-0251-4

Година на издаване: 2021 г
Цена: 14,80лв.
Страници: 346
Описание: Книгата представя туберкулозата в исторически план като болест, фокусирала усилията на медицинската наука и вниманието на широки социални кръгове в България през първата половина на ХХ век- Проследява се нейното осмисляне като заразно и смъртоносно заболяване и на конструирането й като социална болест, отразяваща обществените тревоги и засягаща всестранно живота на болните.