scan0002 2Тематика: Психология
Автори: Станислава Стоянова
ISBN: 978-954-680-552-2
ISSN:
Цена: 5.80лв.
Страници: 157
Описание:
Тази книга запознава читателя с приложението на методи за многомерно скалиране в психологията с програмата SPSS.Задачата на многомерното скалиране в най-общ вид се състои в това да се изясни структурата на определено множество от стимули, т.е. да се изяснят основните фактори, атрибути, по които се различават тези стимули и всеки стимул да се опише чрез тези атрибути...

 

За авторите: