scan0006 4Тематика: Педагогика
Автори: Рая Войнова-Николова
ISBN: 978-954-680-528-7
ISSN:
Цена: 8.30лв.
Страници: 144
Описание:
Настоящото пособие е предназначено да бъде в помощ в подготовката по френски език на обучаващи се в сферата на туризма. Пособието има за цел да затвърди, разшири и усъвършенства знанията и уменията по френски език, както и да въведе специализирана терминология употребявана в професионалните комуникации в туристическия сектор...

 

За авторите: