scan0002Тематика: История
Автори: Янко М. Христов
ISBN: 978-954-680-762-5
ISSN:
Цена: 6.40лв.
Страници: 178
Описание:

За средновековното българско общество последните години на IX и първите десетилетия на Х век са наситени с важни събития и процеси. Сред тях са приютяването на Кирило-Методиевите ученици и последвалите усилия за утвърждаването на славянската писменост и книжнина в българските предели; оттеглянето на княза-покръстител от престола; краткото и изпълнено с много въпросителни управление на Владимир-Расате; възшествието на Симеон и преместването на столицата; краят на продължителния мир с Византия; съживяването на позабравения от времето на Аспарух, ужас от смъртоносен враг от степите на Изток.

За въпросния динамичен хронологически отрязък науката разполага с разнообразни по характер, обем, значение и произход историческите извори, информацията, от които непрекъснато е дообогатявана от археологически разкрития. Между съхранените и привличани наративи с особен авторитет се ползва "Чудото на свети Георги с българина". Още от ХIХ-то столетие благосклонното отношение на учените към споменатия текст се реализира до голяма степен за сметка на останалите творби в цикъла от разкази-чудеса "Сказание за железния кръст", от който е част. Причините за пренебрегването на останалите фрагменти от макрокомпозицията са показателна смесица от обективни и субективни фактори. До 70-те години на миналия век може да се приеме, че първите са доминиращи. За следващите десетилетия, все пак трябва да се признае, че на преден план изпъкват вторите. Те се явяват разбираемо, но контрапродуктивно следствие от схващането за компилативния характер на творбата...

 

За авторите: