scan0005 1Тематика: Туризъм
Автори: Мария Станкова и колектив
ISBN: 978-954-680-718-2
ISSN:
Цена: 11.40лв.
Страници: 281
Описание:
Настоящата разработка е резултат от научно-изследователски проект по дисциплината "Екология и природоползване в туризма" през учебната 2009/2010 година на студентите от 3-ти курс на специалност "Туризъм", Катедра "Туризъм" при Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Предназначена е да удовлетвори потребностите на студентите, обучаващи се в специалност "Туризъм", но би била полезна и за всички останали, проявяващи интерес към планирането и районирането на България за нуждите на туризма...

 

За авторите: