корица cdr. кривиТематика: Психология
Автори: Биляна Йорданова
ISBN: 978-954-00-0045-9
ISSN:
Цена: 11,00лв.
Страници: 201
Описание:
През последните години се наблюдава тенденция за значител­но нарастване на интереса на психолозите към множеството фактори, отговорни за създаването на изкуството и към отговора на въпроса защо независимо от културните различия навсякъде по света хората изпитват потребност от естетическо преживяване. За разлика от естети­ческата теория подкрепяща идеята за хедонизма и според която изкуството е желано, защото предизвиква удоволствие, то психологическият аспект се свежда до критични въпроси касаещи изследванията на творческата личност, психологическите основи на художественото познание, творческия процес в изкуството, възприемането на изкуството и влиянието му върху развитието на личността. Голямо внимание се приписва на въздействието на социалните и междуличностни взаимоотношения, на чувствата и фантазията върху творческото поведение и не на последно място психолозите се интересуват от специфичните умствени потребности, правещи някои преживявания приятни, а други - не. Всички области на психологията допринасят за изучаването на естетическото преживяване, което се изгражда на основата на когнитивни, конативни и афективни фактори, разкриващи преживяванията на личността и поведението на човека в естетическата сфера. Психология на естетическото преживяване си служи с методите и знанията на когнитивната, личностната, социалната и диференциалната психология, а основният й предмет на изследване са вътрешните и външните условия на творческия процес, както и активното възприемане на изкуството.

Целта на настоящата разработка е да се обясни защо хората са привлечени от изкуството и да се даде отговор от психологическа гледна точка, как когнитивната обработка на изкуството произвежда афективни, често положителни и самостоятелни естетически преживявания. Предлага се модел, който представлява различни етапи на преработка, както и важни променливи, които са включени в естетическото преживяване. Този подход обяснява специфичните познавателни преживявания, които заемат значимо място в човешката култура и преминават отвъд възприемането на изкуството единствено и само като форма на възприемане на интересни стимули....

 

За авторите:
Биляна Йорданова е доктор по психология. Научните й интереси са в сферата на информационните процеси, когнитивни модели и проблемите, свързани с генериране на решения от личността.