насоки за диагностикаТематика: Физическо възпитание
Автори: Стаменка Митова, Даниела Попова, Мария Граматикова
ISBN: 978-954-00-0103-6
ISSN:
Цена: 7,70лв.
Страници: 95
Описание:
Постуралните нарушения са едни от най-разпространените заболявания в детско-юношеската възраст. Неоткрити и нелекувани навреме, те могат да доведат до неблагоприятни изменения в стойката и организма. При съвременните условия проблемът се задълбочава, поради намалената физическа активност и продължителна работа пред компютър от ранна детска възраст, неподходящ хранителен режим, увеличен брой травматични увреди, вродени гръбначни аномалии и др.

Години наред се проучват и обсъждат етиологията, патогенезата и лечението им. Проблемът за високата честота на разпространение на постуралните нарушения остава в сила, а нерешените въпроси показват, че той е все по-актуален.

Правилната поза е твърде важна за нормалната функция на опорно-двигателната система. Тя не е само естетично качество на растящия организъм. Най-често е свързана и с доброто функционално състояние, както по отношение на мускулно-скелетната система, така и на всички останали жизнено важни органи и системи.

Настоящото практическо ръководство е предназначено за студенти от специалност "Кинезитерапия", а също така може да се ползва и от дипломирани работещи специалисти в сферата на физиотерапията.

Практическата полза от него е, че акцентира върху основните съвременни аспекти във физиотерапията и предоставя подходящи тестове за обективизирането им.

Разгледани са основните насоки за въздействие със средствата на физиотерапия при лечение на постуралните нарушения и гръбначните изкривявания....