стаменка митоваскрининг заТематика: Физическо възпитание
Автори: Стаменка Митова
ISBN: 978-954-00-0102-9
ISSN:
Цена: 7,40лв.
Страници: 170
Описание:
Здравето е най-голямото богатство, а при съвременните условия на живот, време на висок научно-технически прогрес и социално-икономическо развитие, здравето на населението и най-вече на подрастващите, непрекъснато се влошава.

Науката ПОСТУРОЛОГИЯ (posturology) се занимава с диагностика, динамично наблюдение и изучаване на различните нарушения в позата на тялото и проблемите за запазване на равновесието, ориентацията, координацията на движенията във вертикална стойка, ориентацията (Гаже, Вебер 2008). Много заболявания на опорно-двигателната система имат своята симптоматика, проявена в изменения на походката или стойката. Опорната площ на тялото се образува от опорните точки и повърхността заключена между тях. Тялото е в равновесие, когато вертикалната проекция на ОЦТ пресича опорната площ на човека. При издигане на ОЦТ, устойчивостта намалява и обратно. Степента на устойчивост се определя по геометричен, енергетичен и динамичен начини. Равновесната устойчивост се определя от способността на тялото на човека да запазва вертикално положение в покой, при ходене, бягане или при различни двигателни действия. Изучаването на баланса на тялото на човека в основна стойка, ходене и при други преходни процеси се извършва от постурологията (posturology)....