Заглавие: Ръководство за решаване на задачи по математика за икономисти. Първа част
Тематика: Математика и информатика
Автори: Михаил Колев, Анка Марковска
ISBN: 78-954-00-0068-8
ISSN:
Цена: 5.20лв.
Страници: 128
Описание:
Предлаганото "Ръководство за решаване на задачи по математика за икономисти" съдържа задачи от: елементи от линейната алгебра, елементи от аналитична геометрия, функция на една реална променлива.

Всяка от предлаганите теми започва със сравнително подробно изложение на теоретичния материал, необходим за решаването на задачите. Една част от задачите са решени, а на всички останали са дадени отговори...