2005

scan0003 2

Заглавие: Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст

Автор: Магдалена Глушкова

Тематика: Педагогика

ISBN: 954-680-360-Х

Цена: 5.30 лв.

Страници: 104

Описание:
Целта на предлаганото учебно пособие (с монографичен характер) е да изложи процесуалните и резултативни особености на усвояването на двигателни действия от децата в предучилищното физическо възпитание...scan0005 1

Заглавие: Пазарното поведение на туристическата агенция

Автор: Мария Станкова

Тематика: Икономика

ISBN: 954-680-357-Х

Цена: 8.70 лв.

Страници: 224

Описание:
Изданието е опит за обзор на туристическото пазарно пространство, в което функционират туристическите агенции. Изследва кризите като източник на промяна и разкрива някои възможности за изграждане на позитивен имидж, като подход за противодействие на динамиката...

scan0004 1

Заглавие: Агресия и особености на проявлението ѝ във физическото възпитание в детската градина

Автор: Магдалена Глушкова

Тематика: Педагогика

ISBN: 954-680-367-7

Цена: 6.00 лв.

Страници: 98

Описание:
Настоящето учебно пособие (с монографичен характер) има за задача да разгледа един от актуалните проблеми на образователната система у нас - проблема за детската агресивност. Книгата се отличава със съдържателност, информационна наситеност и цялостност по отношение на разглеждания проблем...

scan0010

Заглавие: Неогенско-кватернерна палеогеография и геодинамика на Средна Струма

Автори: Цанко Цанков, Николай Спасов, Красимир Стоянов

Тематика: Естествени науки

ISBN: 954-680-365-0

Цена: 7.20 лв.

Страници: 200

Описание:
Изследването на Ц. Цанков, Н. Спасов и К. Стоянов представлява съвременен опит за изграждането на обоснован модел за неогенско-кватернерните палеогеографски и геодинамични особености на Югозападна България...scan0006 2

Заглавие: Социология на културата

Автор: Владимир Дулов

Тематика: Социология, Културология

ISBN: 954-680-344-8

Цена: 5.00 лв.

Страници: 170

Описание:
Настоящето пособие е предназначено за курса "Социология на културата". Целта на предоставеното съдържание не е да обхване всички теми и проблеми, предвидени в учебната програма, а преди всичко да насочи вниманието към спецификата на начина на мислене и методологическата позиция, които обуславят един различен нестандартен и динамичен подход към социокултурните явления...