2005

 

scan0003 2Заглавие: Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст
Тематика: Педагогика
Автори: Магдалена Глушкова
ISBN: 954-680-360-Х
ISSN:
Цена: 5.30лв.
Страници: 104
Описание:
Целта на предлаганото учебно пособие (с монографичен характер)е да изложи процесуалните и резултативни особености на усвояването на двигателни действия от децата в предучилищното физическо възпитание...

 

За авторите:

scan0005 1Тематика: Икономика
Автори: Мария Станкова
ISBN: 954-680-357-Х
ISSN:
Цена: 8.70лв.
Страници: 224
Описание:
Изданието е опит за обзор на туристическото пазарно пространство, в което функционират туристическите агенции. Изследва кризите като източник на промяна и разкрива някои възможности за изграждане на позитивен имидж, като подход за противодействие на динамиката...

 

За авторите:
[tidy error]

scan0004 1Тематика: Педагогика
Автори: Магдалена Глушкова
ISBN: 954-680-367-7
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 98
Описание:
Настоящето учебно пособие (с монографичен характер)има за задача да разгледа един от актуалните проблеми на образователната система у нас - проблема за детската агресивност. Книгата се отличава със съдържателност,информационна наситеност и цялостност по отношение на разглеждания проблем...

 

За авторите:

scan0010Тематика: Естествени науки
Автори: Цанко Цанков, Николай Спасов, Красимир Стоянов
ISBN: 954-680-365-0
ISSN:
Цена: 7.20лв.
Страници: 200
Описание:
Изследването на Ц.Цанков,Н.Спасов,К.Стоянов представлява съвременен опит за изграждането на обоснован модел за неогенско-кватернерните палеогеографски и геодинамични особености на Югозападна България...

 

За авторите:

scan0006 2Тематика: Психология
Автори: Владимир Дулов
ISBN: 954-680-344-8
ISSN:
Цена: 5.00лв.
Страници: 170
Описание:
Настоящето пособие е предназначено за курса "Социология на културата". Целта на предоставеното съдържание не е да обхване всички теми и проблеми, предвидени в учебната програма, а преди всичко да насочи вниманието към спецификата на начина на мислене и методологическата позиция, които обуславят един различен нестандартен и динамичен подход към социокултурните явления...

 

За авторите: