2006

scan0003 1Тематика: Изкуство
Автори: Павел Милков
ISBN: ISBN-10: 954-680-393-6; ISBN-13: 978-954-680-393-1
ISSN:
Цена: 4.60лв.
Страници: 172
Описание:
Възникването на понятието "композиция" е в пряка връзка с развитието на човечеството през вековете. Естествено е за пълнот разбиране на същността на понятието да тръгнем от древността...

 

За авторите:

scan0002Тематика: Социология
Автори: Мария Серафимова
ISBN: ISBN-10: 954-680-385-5; ISBN-13: 978-954-680-385-6
ISSN:
Цена: 6.70лв.
Страници: 186
Описание:
Причина за написването на тази книга е невероятното пътуване, което имах възможност да направя преди две години в Съединените щати. Блестящата идея на професор Кларк Руф и неговите колеги от Департамента за религиозни проучвания към Калифорнийския университет в Санта Барбара, бе реализирана в един многопластов социологически проект...

 

За авторите:

scan0007Тематика: Педагогика
Автори: Антоанета Михайлова, Зарина Маркова, Мария Северова
ISBN: 954-680-381-2
ISSN:
Цена: 4.50лв.
Страници: 81
Описание:
Настоящото помагало е предназначено за студентите от специалностите Английска Филология и Приложна Лингвистика (които са изявили желание да придобият учителска правоспособност) и от специалността Педагогика на обучението по български и чужд език във Филологическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград...

 

За авторите:

scan0003Тематика: Български език с филологии
Автори: Янка Стоименова
ISBN: 954-680-380-4
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 161
Описание:
На съвременния етап от развитието на обществото пред училището се поставят все по-високи изисквания. Промените, които настъпват в образователната ни система са насочени към усъвършенстване на всички структурни звена в цялостния педагогически процес...

 

За авторите:

scan0009 1Тематика: Изкуство
Автори: Златко Павлов
ISBN: ISBN-10: 954-680-390-1;ISBN-13: 978-954-680-390-0
ISSN:
Цена: 5.60лв.
Страници: 141
Описание:
"Идеи на театралното" като в лапидарий има отломки сякаш на стремежа ми да събера неща за съществени страни на театъра...

 

За авторите: