2007

scan0016Тематика: Математика и информатика
Автори: Уляна Паскалева
ISBN: ISBN: 10-954-680-416-9;ISBN: 13- 978-954-680-416-7
ISSN:
Цена: 11.40лв.
Страници: 83
Описание:
Учебното пособие по учебните дисциплини "Измервания в електрониката" и "Измервания в комуникациите" включва теоретични постановки от областта на електронните измервания, лабораторни упражнения и приложения...

 

За авторите:

scan0022 1Тематика: Икономика
Автори: Димитър Димитров
ISBN: ISBN-10: 954-680-438-X;ISBN-13: 978-954-680-438-9
ISSN:
Цена: 5.50лв.
Страници: 121
Описание:
Всъщност, възрожденският въпрос и тогава, през Възраждането, преди близо век и половина, и сега, в началото на XXI век, е отправен повече навътре - към нас самите, към собственото ни българско самосъзнание, самоанализ, самооценка, самоидентичност...

 

За авторите:

scan0003 3Тематика: Математика и информатика
Автори: Валентин Христов, Людмила Танева
ISBN: ISBN-10: 954-680-425-8;ISBN-13: 978-954-680-425-9
ISSN:
Цена: 5.70лв.
Страници: 126
Описание:
Настоящото ръководство е предназначено за студентите от специалност "Компютърни системи и технологии", както и за студентите от Техническия колеж към Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград...

 

За авторите:

scan0021 3Тематика: Математика и информатика
Автори: Иванка Георгиева, Владимир Гебов
ISBN: 978-954-680-448-8
ISSN:
Цена: 13.00лв.
Страници: 159
Описание:
Учебникът може да се ползва като основен източник на информация за подготовка на упражненията, самостоятелните задачи и изпитите по дисциплината "Технически средства за автоматизация" и за модула "Основи на автоматизацията" по дисциплината "Автоматизация на шевното производство"...

 

За авторите:

Тематика: Математика и информатика
Автори: Иванка Георгиева, Владимир Гебов
ISBN: 978-954-680-448-8
ISSN:
Цена: 13.00лв.
Страници: 159
Описание:
Учебникът може да се ползва като основен източник на информация за подготовка на упражненията, самостоятелните задачи и изпитите по дисциплината "Технически средства за автоматизация" и за модула "Основи на автоматизацията" по дисциплината "Автоматизация на шевното производство"...

 

За авторите: