2008

scan0025Тематика: Педагогика
Автори: Райна Холанди
ISBN: 978-954-680-558-4
ISSN:
Цена: 15.70лв.
Страници: 470
Описание:
Пособието съдържа около 3500 устойчиви сравнения в български,руски,английски,немски и френски език.Фразелогизмите са илюстрирани с цитати предимно от литературни източници...

 

За авторите:

scan0008 1Тематика: История
Автори: Милена Ангелова
ISBN: 978-954-680-562-1
ISSN:
Цена: 12.40лв.
Страници: 256
Описание:
Книгата представлява опит с методите на социалната история да се изследват държавните политики към селото в България през 30-40-те години на ХХ век, отразени в една програма,приела амбициозния етикет "Образцово село"...

 

За авторите:

scan0007 2Тематика: Български език и литература
Автори: Магдалена Костова - Панайотова
ISBN: 978-954-680-567-6
ISSN:
Цена: 8.80лв.
Страници: 124
Описание:
Политическите и социалните промени в последната четвърт на ХХ век актуализираха редица не нови въпроси за литературната теория и история, между които проблемът за ценностите в литературата,за ролята на класическото наследство, за това какви са принципите за създаване и попълване на литературния канон, какво е това класика...

 

За авторите:

scan0007 2Тематика: Изкуство
Автори: Христо Христов
ISBN: 978-954-680-566
ISSN:
Цена: 9.20лв.
Страници: 130
Описание:
Съдържанието спокойно може да се раздели в "телевизионно-математическа пропорция"-50 на 50.В първата половина читателят ще открие подбрани случаи от практиката на автора като оператор, а във втората - техническите средства, необходимите за успешното осъществяване на специфичната му дейност...

 

За авторите:

scan0018Тематика: Физическо възпитание
Автори: Даниела Томова
ISBN: 978-954-680-575-1
ISSN:
Цена: 7.90лв.
Страници: 111
Описание:
В настоящата разработка предлагаме характеристика на екипната организация на учебния процес и нейното приложение в СОУ, в помощ на учителите по физическо възпитание и спорт...

 

За авторите: