Тематика: Икономика
Автори: Мария Станкова
ISBN: 978-954-680-551-5
ISSN:
Цена: 10.20лв.
Страници: 309
Описание:
В условията на глобализирани пазарни отношения предизвикателствата пред отрасъл Туризъм нарастват.Новите насоки на работа налагат необходимостта от диверсифициране на туристическите предприятия с оглед на запазване и повишаване на тяхната конкурентоспоспособност...

 

За авторите:scan0010 2