tzvetkovТематика: Физическо възпитание
Автори: Валери Николов Цветков
ISBN: 978-954-680-826-4
ISSN:
Цена: 5.00лв.
Страници: 91
Описание:
Обучението по Физическото възпитание и спорт в училище в страните от Европейския съюз играе ключова роля за физическото развитие на децата и юношите. По време на своето детство и юношество, човек изгражда предпочитанията си към спортни занимания в свободното си време, които продължават чак до старини. В съвременното общество - особено в младежката среда - се наблюдава увеличаващата се липса на морални ценности като толерантност, колективен дух и възприемане на правила и норми. И в това отношение, спортът в училище предоставя идеалната възможност за противодействие. Класическите колективни спортове и в частност футболът подобряват общуването и възпитават учениците в колективен дух и уважение на другия за постигане на общия успех.

В Държавните образователни изисквания (стандарти) за Средното общообразователно училище е посочено, че целта на физическото възпитание в Основната образователна степен е постигането на общоспортна образованост. Наред с традиционните училищни спортове в Учебните програми по този учебен предмет е включена и спортната игра футбол. В днешно време без знания и спортно-технически и тактически умения от футболната игра е немислимо постигането на общо-спортната образованост на учениците.

Футболната игра позволява, да се решават в единство разнообразни образователни, възпитателни и оздравителни задачи - развиват се координационните и кондиционните способности (бързина, сила, издръжливост), подобрява се дейността на основните жизнени функции - дишане, кръвообръщение и др.; постепенно и системно се обогатява спортната култура. Така, че заниманията по футбол в уроците по физическото възпитание и спорт са педагогически процес с богато учебно-възпитателно съдържание, с помощта на което се осигурява многостранно и разнообразно, полезно, изпреварващо, развиващо и формиращо въздействие върху личността на учениците...

 

За авторите: