b. stoichevТематика: Икономика
Автори: Бойчо Стойчев
ISBN: 978-954-680-928-5
ISSN:
Цена: 7.70лв.
Страници: 206
Описание:
В последните години в икономическата литература на страните от бившия "социалистически лагер" се наблюдава засилен интерес към германската икономическа мисъл от средата на миналия век и по-конкретно към ордолибералната теория. Този интерес е факт и за българската икономическа наука. Засиленият интерес в настоящия момент към ордолибералната теория и практика е свързан на първо място с преосмисляне на опита от прехода на централно управляваната икономика в България към пазарна. Пазарните реформи в България по същество попаднаха в задънена улица. Безусловно в страната като цяло се формират пазарни отношения, но за последните две десетилетия стандартът на живот на основната част от населението, вместо да се повиши в резултат на желаните и очаквани промени, рязко се влоши. Закономерно възниква и въпросът, дали избраният англо-американски модел е верният път или въобще ориентацията към "пазарния фундаментализъм", към либералните ценности е верният избор, тъй като световната практика познава и други успешни стопански системи и прийоми за излизане от критични ситуации. В тази връзка особено силно вниманието се привлича от ордолибералната теория и практика. Реализирала успешно трансформацията на една тоталитарна икономика в пазарна, тя е привлекателен пример от реалния свят и това определено провокира вниманието към нея...