kulturaТематика: Изкуство
Автори: Колектив
ISBN: 978-954-680-970-4
ISSN:
Цена: 9.70лв.
Страници: 240
Описание:
В тематично отношение сборникът съдържа материали, отнасящи се до различни направления и области на културно-историческото и хуманитарното знание, на културния туризъм и съвременното медиазнание. Широкият кръг от теми, застъпени в сборника илюстрират разнопосочността на научните интереси на самите автори, произтичащ от интердисциплинарния характер на научната област, в която те се обучават, работят и развиват.

Читателите на сборника ще имат възможността да се запознаят както с крайно любопитни изследвания на древно-тракийската, мегалитната и националната празнично-обредна култура, така и с актуални изследвания на съвременната социо-културна действителност, касаещи консуматорските практики и ценностни ориентации на модерния човек в тяхната вариативност и многоплановост, социалните мрежи и развитието на новите медийни реалности, субкултурите и лайфстайлът, модата и рекламата. Тематичното богатство на сборника се допълва и от няколко задълбочени текста, преблематизиращи отделни аспекти на западната културата от периода XV-XVIII век, на националната визуална култура от края на XIX век и на западната реконструкция и стереотипизация на образа на Балканите...