Заглавие: Западноевропейска литература. Естетически текстове и програми Част I Учебно помагало за студенти
Тематика: Български език с филологии
Автори: БОЙКА ИЛИЕВА
ISBN: 978-954-00-0126-5
ISSN:
Цена: 8,80лв.
Страници: 260
Описание:
Настоящото помагало си поставя за цел да трасира в най-общи линии еволюцията на естетическите идеи от епохата на Късната античност (III-VI в.) до времето на социалния реализъм в литературата на ХIХ век. Замисълът е да се представят знакови произведения на емблематични за своето време мислители, които задават посоките на културния процес и в частност на литературното творчество.

Прегледът на естетическите търсения започва от периода на Късната античност, когато, с узаконяването и разпространението на християнството, започват да творят първоотците на християнската църква. Основанието за такова решение произтича от непреходното културно значение на техните съчинения, които служат като първооснова и отправна точка на идейните търсения през следващите епохи.

В настоящото помагало са включени представителни за всяка епоха текстове със силно естетическо въздействие в развоя на културните процеси. Така направеният подбор има за цел да подпомогне и улесни студентите, изучаващи история и теория на литературата в техните учебни занимания...