стратегически маркетингТематика: Икономика
Автори: Диляна Янева
ISBN: 978-954-00-0146-3
ISSN:
Цена: 8,00лв.
Страници: 116
Описание:
Стратегическият маркетинг е важен елемент от стратегическото фирмено управление. Чрез него се търси баланса между интересите на производителя и потребителя. Насочен е към намирането на конкурентни преимущества в маркетинговата дейност на всяка компания на база на поставените стратегическите цели и разработването на маркетингови стратегии.

Учебникът има за цел да представи теоретико-методологичните аспекти на стратегическия маркетинг. Разгледани са основни въпроси, касаещи методиката на разработване и реализиране на маркетинговите стратегии в организацията. Детайлно са описани отделните им видове. Специално внимание е обърнато на маркетинговите решения и факторите на маркетинговата среда...