полицейско правоjpgТематика: Право
Автори: ЛЮБОМИР ТИМЧЕВ, ЕЛЕНА КОЛЧЕВА
ISBN: 978-954-00-0160-9
ISSN:
Цена: 8.60лв.
Страници: 129
Описание:
Настоящото пособие съдържа коментар от примерни въпроси по отделните разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Срещу всеки въпрос са посочени три отговора, от които единият е верен. Пособието е разделено на четири части съгласно учебната програма по дисциплината "Полицейско право", всяка от които се състои от няколко глави и раздели.

Целта на пособието е да облекчи усвояването и правилното разбиране на основните въпроси, отнасящи се за структурите и управлението на МВР, държавната служба в министерството, правомощията на полицейските органи и особеностите в административно-наказателната дейност, осъществявана от органите на полицията. Предназначено е за студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски" и другите висши училища в страната, стажантите от различните курсове в АМВР, както и за практическите работници в структурите на Министерството на вътрешните работи.

Макар да не може да замени изцяло традиционната система за изпитване и оценяване на знанията, използването на тестовото изпитване има и своите предимства:

Тестът е единен и по този начин поставя всички изпитвани в еднакво положение;
Дава възможност както за индивидуално, така и за групово изпитване;
Времето за изпитване значително се съкращава;
Резултатите от тестовото изпитване по-лесно се подлагат на статистическа обработка.
При провеждането на изпит в рамките на един учебен час се препоръчва в теста да се включат не повече от 60 въпроса. При съставянето (конструирането) на теста отделните въпроси могат да бъдат подбирани тематично, в зависимост от целта и тематиката на изпита...