Техника и технологии

andonova

Заглавие: ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА РАМЕННИ ИЗДЕЛИЯ

Тематика: Техника и технологии

Автор: Снежина Андонова

ISBN: 978-954-00-0236-1

Година на издаване: 2020

Цена: 10.50 лв.

Страници: 201

Описание:
Учебникът по технология за конфекциониране на раменни изделия е написан съгласно учебните програми по Технология на облеклото във висшите училища.

Разгледаните теми са свързани с придобиването на основни знания и умения за последователно прилагане на основните принципи и методи за проектиране на технологична последователност за конфекциониране на раменни изделия. Представени са съвременни технологични решения за изработване на модни раменни изделия.

Учебникът, в основната си част, е предназначен за студенти от образователно-квалификационна степен /ОКС/ "БАКАЛАВЪР", обучавани по специалности, свързани с шевната индустрия.

Темите, в които се разработват технологии за конфекциониране на моделни варианти с повече трансформации, конструктивни срязвания, множество допълнителни елементи и части, са творчески решения с повишена трудност. В тази връзка, те представляват добра методична основа за работа с обучаващи се в магистърска степен или за образователна и научна степен "доктор".

Учебникът може да бъде ценно методично помагало и за студенти, обучавани по други специалности, както и за всеки, който желае да обогатява и развива опита си за творческо приложение на основните принципи и методи за разработване на технологична последователност при конфекциониране на сложни съвременни моделни варианти на раменни изделия....