Здравни грижи

Samoocenka na klinichna kompetentnost M Bacheva St Stoyanova Заглавие: Самооценка на клинична компетентност

Автори: Мариана Бачева, Станислава Стоянова

Тематика: Здравни грижи

ISBN: 978-954-00-0340-5

Година на издаване: 2023

Страници: 256

Описание:
Сложността на сестринската практика изисква прилагането на комбинация от знания, представяне, умения, ценности и нагласи, поради което съществуват дебати относно дефиницията и измерването на компетентността по отношение на сестринската практика. Интересът към изследвания, фокусирани върху оценката на компетентността на завършващите своето образование медицински сестри, напоследък се увеличиха. Редица въпросници и скали се използват рутинно в световен мащаб за измерване на компетентността, но в български контекст не съществуват подобни инструменти, измерващи компетентността на студентите - медицински сестри. Целта на това проучване е да се преведе и да бъде адаптиран към българската популация на студентите - медицински сестри и акушерки - „Въпросник за клинична компетентност“ (QCC) на Liou & Ching-Yu (2014). Това е инструмент за самооценка, който измерва възприятията за клинична компетентност сред завършващите своето обучение медицински сестри и акушерки.

 

СВАЛИ