Културология

Traditions   Cpver

Заглавие: Традиции и културни маршрути в Югозападна България

Тематика: Културология

Автори: Иванка Влаева, Мария Вълкова, Димитрия Спасова, Антон Генов

ISBN: 978-954-00-0281-1

Година на издаване: 2021 г.

Страници: 156

Описание: „Традиции и културни маршрути в Югозападна България“ е издание, чиято цел е да представи някои важни природни и културно-исторически характеристики на Югозападна България. Голяма част от тях все още не са сред емблематичните за региона, но са с потенциал за едно друго вглеждане и вчувстване в неговите специфики. Чрез тях се показва локалното възприятие на определени обекти и практики, обвити с мистика и запазили древни световъзприятия. Тяхното изследване е резултат на научни наблюдения, документиране и анализи на мултидисциплинарен екип от учени (културолози, социолози, музиколози, антрополози) от Югозападния университет „Неофит Рилски“. В него участват доц. д-р Мария Вълкова, проф. д-р Иванка Влаева, доц. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов. Те систематизират няколко десетилетия своя работа на терен, изучаване на архивни материали, социологически анкети и анализи, документиране на фолклорни и фестивални практики, археологически наблюдения и представяне на резултати от тези дейности в различна научна, образователна и медийна среда.

Изданието се реализира с подкрепата на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Линк към пълното електронно издание на монографията: https://bit.ly/traditions2021

2021 LiceЗаглавие: Мегалитни светилища от Югозападна България

Тематика: Мегалитни светилища, археология, етнология, културно-историческо наследство

Автори: Васил Марков, Алексей Гоцев, Антон Генов, Димитрия Спасова, Анастас Ифандиев

ISBN: 978-954-00-0276-7

Година на издаване: 2021 г.

Страници: 359

Описание: Колективната монография „Мегалитни светилища от Югозападна България“ представя резултатите на интердисциплинарната научна експедиция „Тракийски светилища от Западните Родопи, Рила и Пирин“, реализирана от екипа на Университетския научно-изследователски център за древни европейски източносредиземноморски култури при ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Монографията се състои от пет глави, които разглеждат проблематиката на мегалитните светилища от Рила и Пирин (Васил Марков), на тракийските скални светилища от Западните Родопи (Алексей Гоцев), на мегалитните светилища от Конявска планина и поречието на Струма (Антон Генов); на сакралното пространство и народната вяра (Димитрия Спасова) и на дигиталните технологии в проучването и популяризирането на тракийските скални светилища (Анастас Ифандиев).

Текстът е придружен с корпус на мегалитните светилища от изследвания регион.

Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Националната програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) на Министерство на образованието и науката на Република България.

Линк към пълното електронно издание на монографията: https://bit.ly/megalith21