История

korica Angelovw

Заглавие: Социалната болест. Туберкулозата в България през първата половина на ХХ век

Автор: Милена Ангелова

Тематика: История

ISBN: 978-954-00-0251-4

Година на издаване: 2021

Цена: 14.80 лв.

Страници: 346

Описание:
Книгата представя туберкулозата в исторически план като болест, фокусирала усилията на медицинската наука и вниманието на широки социални кръгове в България през първата половина на ХХ век. Проследява се нейното осмисляне като заразно и смъртоносно заболяване и на конструирането ѝ като социална болест, отразяваща обществените тревоги и засягаща всестранно живота на болните.

 

Korica Nurie A5 za B4

Заглавие: Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в България

Автор: Нурие Муратова

Тематика: История, Архивистика

ISBN: 978-954-00-0259-0

Година на издаване: 2021

Цена: 14.90лв.

Страници: 274

Описание:
Историографската и архивна ситуация определят кръга на изследванията на жените в рамките на идеологизираните и/или идеологизиращите практики от социализма, свързани с еманципацията на жените. Архивните политики, които са част от общите политики на времето (българските държавни архиви са създадени по модел на съветските архиви през 1951 г.), предопределят и документалните наличности за историята на жените.

Обект на изследването са архивите на жени и традиционните исторически архиви. Предметът е присъствието на историята на жените и женските светове в документалното наследство. Моделът е базиран на изследвания на историята на жените от тоталитарния период в България.