Социология

scan0006 2

Заглавие: Социология на културата

Автор: Владимир Дулов

Тематика: Социология, Културология

ISBN: 954-680-344-8

Година на издаване: 2005

Цена: 5.00 лв.

Страници: 170

Описание:
Настоящето пособие е предназначено за курса "Социология на културата". Целта на предоставеното съдържание не е да обхване всички теми и проблеми, предвидени в учебната програма, а преди всичко да насочи вниманието към спецификата на начина на мислене и методологическата позиция, които обуславят един различен нестандартен и динамичен подход към социокултурните явления...

 

Korica Valentina Milenkova WWWЗаглавие: Социалните обединения

Автор: Валентина Миленкова

Тематика: Социология

ISBN: 978-954-00-0255-2

Година на издаване: 2021

Цена: 9.10 лв.

Страници: 188

Описание: Настоящата книга представлява един опит да се покажат различните форми на социалното. Социалните обединения са онези феномени, които във висша степен показват, че всичко в обществото представлява форма на свързване, общуване и съдействие между хората, формирайки и развивайки тяхната надиндивидуална, т.е. социална природа.
Настоящата книга провокира много питания и разсъждения. В нея са представени различни теории, главно на класиците в социологията. Потърсени са различни гледни точки, за да се покажат в систематизиран и концентриран вид социалните обединения и техните разновидности. В този смисъл търсенето на същността на обединенията е както в представянето на различни концепции, така и в поставянето на въпроси и препращане към осмисляне на написаното и намиране на отговори, защото всеки сам открива знанията, търси основанията на въпросите и осъзнава онова, които е важно.