Икономика

scan0005 1

Заглавие: Пазарното поведение на туристическата агенция

Автор: Мария Станкова

Тематика: Икономика

ISBN: 954-680-357-Х

Година на издаване: 2005

Цена: 8.70 лв.

Страници: 224

Описание:
Изданието е опит за обзор на туристическото пазарно пространство, в което функционират туристическите агенции. Изследва кризите като източник на промяна и разкрива някои възможности за изграждане на позитивен имидж, като подход за противодействие на динамиката...

 

Dilyana Yaneva.4

Заглавие: Стратегически решения в управлението на маркетинговата дейност

Автор: Диляна Янева

Тематика: Икономика, Маркетинг

ISBN: 978-954-00-0-253-8

Година на издаване: 2021

Цена: 17.80лв.

Страници: 232

Описание: Целта на монографичния труд е да се представят спецификите на процеса като двигател на бизнес успеха въз основа на разкриването на някои основни теоретико-методически и практико-приложни въпроси на стратегическите маркетингови решения. Анализът на състоянието на икономическата среда и тенденциите в развитието на предприятията в България, както и оценката на значението на стратегическите решения за фирмената маркетингова дейност, ще спомогнат за идентифицирането на основните проблемни направления и очертаването на насоки за по-доброто разбиране на процеса. Обект на изследване са стратегическите маркетингови решения в предприятията в България. Предмет на разработката е ролята на стратегическите решения за успешното управление на маркетингова дейност и цялостното развитие на компанията.