Естествени науки

scan0010

Заглавие: Неогенско-кватернерна палеогеография и геодинамика на Средна Струма

Автори: Цанко Цанков, Николай Спасов, Красимир Стоянов

Тематика: Естествени науки

ISBN: 954-680-365-0

Година на издаване: 2005

Цена: 7.20 лв.

Страници: 200

Описание:
Изследването на Ц. Цанков, Н. Спасов и К. Стоянов представлява съвременен опит за изграждането на обоснован модел за неогенско-кватернерните палеогеографски и геодинамични особености на Югозападна България...