Изкуство

Корица ГАРОВ 2

Заглавие: Надиграване или споделяне

Автори: Георги Гаров, съставител

Тематика: Хореография

ISBN: 978-954-00-0264-4

Година на издаване: 2021

Цена: 9.60 лв.

Страници: 186

Описание: Настоящото изложение се базира на преки наблюдения по време на пет издания на фестивала „На армане с тъпане“ в гр. Разлог. Това е един от широко разпространените напоследък фестивали на фолклорните танцови клубове в цяла България.
В последните няколко години в България се прокарва една нова вълна на връщане към традиционното танцуване, към масово играене на фолклорни хорa. Най-нов, специфичен пример за обучение в народни танци са българските фолклорни танцови клубове – „българският revival“ (Иванова-Найберг 2011: 391).

 

Milkov

Заглавие: Към въпроса за композицията на фотоизображението

Автор: Павел Милков

Тематика: Изкуство, Фотография

ISBN-10: 954-680-393-6

ISBN-13: 978-954-680-393-1

Година на издаване: 2005

Цена: 4.60 лв.

Страници: 172

Описание: Възникването на понятието "композиция" е в пряка връзка с развитието на човечеството през вековете. Естествено е за пълното разбиране на същността на понятието да тръгнем от древността...

 

Изобразително изкуствоЗаглавие: Изобразително изкуство - съвременност и значимост

Съставител: Анна Покровнишка

Тематика: Изобразително изкуство

ISBN: 978-954-00-0252-1

Година на издаване: 2020

Страници: 50

Описание: Изданието се реализира с подкрепата на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Линк към пълното електронно издание: https://bit.ly/fine-art-2020

 

Atanas Dafinov

Заглавие: Атанас Дафинов. Между пространството, времето и графиката

Съставител: Анна Покровнишка

Тематика: Изобразително изкуство

ISBN: 978-954-00-0286-6

Година на издаване: 2021

Страници: 106

Описание:
Изданието се реализира с подкрепата на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Линк към пълното електронно издание на монографията: https://bit.ly/Dafinov