scan0003Тематика: Български език с филологии
Автори: Янка Стоименова
ISBN: 954-680-380-4
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 161
Описание:
На съвременния етап от развитието на обществото пред училището се поставят все по-високи изисквания. Промените, които настъпват в образователната ни система са насочени към усъвършенстване на всички структурни звена в цялостния педагогически процес...

 

За авторите: